top of page

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αυτό αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσείς» ή «ο Πελάτης») και η εταιρεία μας. Είμαστε η SLIM FOODS ONLINE LTD, με αριθμό εγγραφής HE242239G και αριθμό μητρώου ΦΠΑ 10242239G, κάτοχος αυτού του ιστότοπου (www.slimfoodsonline.com). Η εταιρεία έχει την έδρα της στην ακόλουθη διεύθυνση: 12 Pentagieas, Dali, Λευκωσία, 2540, Κύπρος (εφεξής "SLIM FOODS ONLINE", "εμείς" ή "εμείς").

· 1.2 Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη συμφωνία. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση αυτού του ιστότοπου ή η χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω ή μέσω ή μέσω ή μέσω αυτής της συναλλαγής συνεπάγεται τη συμφωνία σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (που αναφέρονται συλλογικά ως "η Συμφωνία"). συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας μας και εσάς.

· 1.3 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου 2018. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους νέους όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να τερματίσετε αυτήν τη συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία (μέσω ταχυδρομείου ή e-mail στη διεύθυνση info@artomgraphics.com) Ωστόσο, υπηρεσία συνεχούς χρήσης ή ιστότοπος ή αγορά και / ή η χρήση κουπονιού θα θεωρείται αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων.

· 1.4 Όσον αφορά τα δικαιώματά σας: Ως καταναλωτής, οτιδήποτε σε αυτήν τη συμφωνία δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

· 2.1 Η παρούσα Συμφωνία χρησιμοποιεί διάφορους όρους για τους οποίους δίνεται ο ορισμός. Αυτοί οι όροι ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα. Εδώ είναι τι εννοούν:

· 2.1.1 Ο όρος «Έμπορος» σημαίνει τρίτο πωλητή / προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών για το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί ένα κουπόνι.

· 2.1.2 «Μικρή τοποθεσία» σημαίνει βοηθητικός ιστότοπος που έχει συμπληρωματικό ρόλο στον κύριο ιστότοπο.

· 2.1.3 Ο όρος «Αγορά» σημαίνει την αγορά κουπονιού.

· 2.1.4 Ο όρος «Εγγραφή» σημαίνει «δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπο» (και ο όρος «Εγγραφή» σημαίνει τη δράση δημιουργίας του λογαριασμού).

· 2.1.5 Ο όρος «Υπηρεσία» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από την SLIM FOOD ONLINE LTD μέσω της Ιστοσελίδας (ή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ή άλλη επικοινωνία από την SLIM FOOD ONLINE LTD), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστή, του περιεχομένου και των δυνατοτήτων διαπραγμάτευσης στον ιστότοπο (καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας αγοράς).

· 2.1.6 Ο όρος «κουπόνι» σημαίνει ένα κουπόνι που υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις που, εάν το αγοράσετε, επιτρέπει (αποκλειστικά στον αγοραστή) να το εξαργυρώσει σε έναν συγκεκριμένο Έμπορο σε αντάλλαγμα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες κουπονιού που προσφέρονται από τον συγκεκριμένο Έμπορος.

· 2.1.7 Ο όρος «προϊόντα κουπονιού» σημαίνει τα αγαθά ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο Έμπορο και περιγράφονται ως μέρος ενός κουπονιού.

· 2.1.8 Ο όρος «Ιστότοπος» σημαίνει τον ιστότοπο του www.slimfoodsonline.com και κάθε Μικροσίτη.

3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

· 3.1 Εφαρμογή Όρων και Προϋποθέσεων: Η χρήση της Υπηρεσίας και του Ιστότοπου και οποιουδήποτε Αγορά υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

· 3.2 Ηλικία: Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή / και την Υπηρεσία (με ή χωρίς εγγραφή) και για να κάνετε οποιαδήποτε Αγορά, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω.

· 3.3 Τοποθεσία: Ο Ιστότοπος και η Υπηρεσία και οποιαδήποτε Αγορά απευθύνονται αποκλειστικά σε εκείνους τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο αποκλειστικά για την επικράτεια της Κύπρου και της Ελλάδας. Η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν δηλώνει ότι η Υπηρεσία (ή οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες) είναι διαθέσιμα ή με άλλο τρόπο κατάλληλο για χρήση στην επικράτεια της Κύπρου. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο (ή η χρήση της Υπηρεσίας ή η αγορά) από τοποθεσίες εντός της Κύπρου γίνεται με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να παραγγείλει και έχει έδρα την Κύπρο και την Ελλάδα μπορεί να μας στείλει email μέσω του slimfood@artomgraphics.com.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν επιτρέπεται η τεχνική συλλογής υλικού από τη συλλογή και την εισβολή στον Ιστότοπο.

· 3.5 Αποτροπή χρήσης: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε Αγορά.

· 3.6 Εξοπλισμός: Η υπηρεσία και η χρήση της Ιστοσελίδας και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε Αγοράς δεν περιλαμβάνει την παροχή υπολογιστή ή άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στην Υπηρεσία ή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε Αγοράς. Για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία ή για να πραγματοποιήσετε μια Αγορά, πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τηλεφωνικά, τηλεπικοινωνιακά ή άλλα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν.

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

· 4.1 Γιατί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό;: Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας του ιστότοπου ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρεσίας. Ωστόσο, πρέπει να δημιουργήσετε μια Εγγραφή για να δικαιούστε Αγορά από τον Ιστότοπο. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να έχετε εύκολη πρόσβαση στην εκτύπωση των παραγγελιών σας, στην προβολή προηγούμενων αγορών και στην τροποποίηση των προτιμήσεών σας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια νέα Δημοσίευση ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει μόνο για κάθε άτομο που κατέχει μια επιχείρηση. Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται μόνο για πωλήσεις επιχειρήσεων.

· 4.2 Πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό: Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, πρέπει να δώσετε το όνομά σας, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη διεύθυνση email, τα στοιχεία πληρωμής και ενδεχομένως κάποια άλλα προσωπικά στοιχεία. Ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες.

· 4.3 Κωδικοί πρόσβασης: Μετά την ολοκλήρωση της Καταχώρησης, θα σας εκχωρήσουμε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας. Πρέπει να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και να μας ενημερώσετε αμέσως σε περίπτωση που κάποιο μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος μάθει αυτόν τον κωδικό πρόσβασης ή εάν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της διεύθυνσης email σας ή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας. Συμφωνείται ότι οποιοδήποτε άτομο στο οποίο κοινοποιείται το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης του / της / της / της / της / της / του κωδικού πρόσβασης έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί ως εκπρόσωπός σας με σκοπό τη χρήση ή / και την εμπορία μέσω της Υπηρεσίας και του Ιστότοπου. Λάβετε υπόψη ότι έχετε πλήρη ευθύνη εάν δεν διατηρείτε το απόρρητο του κωδικού πρόσβασής σας.

· 4.4 Έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι με μια έγκυρη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχετε τακτική πρόσβαση, μεταξύ άλλων, για να μπορείτε να στέλνετε email για σκοπούς διαμεσολάβησης. Τυχόν λογαριασμοί που έχουν καταχωρηθεί με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου μέρους ή προσωρινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα κλείσουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των λογαριασμών τους εάν πιστεύουν ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση email.

· 4.5 Κλείσιμο λογαριασμών: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμούς εάν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις IP για να προσπαθήσει να αποκρύψει τη χρήση περισσότερων από έναν λογαριασμών εγγραφής ή εάν ένας μη Κύπριος χρήστης δηλώσει ότι είναι Χρήστης Κύπρου ή εάν σταματήσει να λειτουργεί τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο.

· 4.6 Περισσότεροι από ένας σύνδεσμοι: Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συνδέσεις για να προκαλέσετε διαταραχή ή ενόχληση σε άλλους χρήστες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα έναντι όλων των λογαριασμών σας.

5. ΕΜΠΟΡΙΑ

· 5.1 Μηνύματα email: Ως προϋπόθεση για το Market, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας στέλνει email με διαδικαστικό και διαφημιστικό περιεχόμενο. Η εταιρεία μπορεί επίσης να σας στείλει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα και τις αγορές του λογαριασμού σας, σχετικά με την Ιστοσελίδα, την Υπηρεσία, καθώς και άλλες προωθητικές προσφορές.

· Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών ανακοινώσεων ανά πάσα στιγμή, από:

1. χρήση του απλού συνδέσμου "κατάργηση εγγραφής" στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

2. επικοινωνώντας με την Slim Foods Online μέσω email: slimfoods@anmatto.com

3. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από το Συμφωνητικό Πώλησης Προϊόντων / Υπηρεσιών εντός το πολύ δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς του Κουπονιού. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος ασκείται με γραπτή δήλωση του Πελάτη στην Slim Foods Online στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση slimfoods@anmatto.com

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

· 6.1 Περιορισμοί: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιωνδήποτε διαδικτυακών σχεδίων Slim Food και η πώληση ή μεταπώληση αντικειμένων που αγοράζονται στον ιστότοπό μας στην επικράτεια της Κύπρου. Οποιαδήποτε απόπειρα να κάνετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία και τη σύμβασή σας με την Slim Foods Online και τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

· 6.2 Απώλεια ή κλοπή αγοράς: Ούτε η Εταιρεία ούτε ο Έμπορος ευθύνονται για την απώλεια ή κλοπή οποιωνδήποτε παραγγελιών.

· 6. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

1. Όροι του εμπόρου: Οι έμποροι θα έχουν τους δικούς τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την παροχή των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Συμφωνείτε και δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η ευθύνη για τα παραπάνω είναι αποκλειστικά για εσάς.

2. Ακριβείς πληροφορίες: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της Συνδρομής που αποτελούν μέρος του λογαριασμού σας κατά την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς και ότι ειδοποιείτε αμέσως την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών σε αυτές τις πληροφορίες ενημερώνοντας τις αναφερόμενες πληροφορίες στο λογαριασμό σας.

3. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας και Κουπόνια: Η ευθύνη να διασφαλιστεί ότι τυχόν προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας πληρούν τις απαιτήσεις σας επαφίεται σε εσάς.

4. Δεν επιτρέπεται να: Απεριόριστα, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε ή να επιτρέπετε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία:

4.1 για αποστολή ή λήψη υλικού που είναι ακατάλληλο ή ακατάλληλο
4.2 για να στείλετε ή να λάβετε οποιοδήποτε υλικό που είναι απειλητικό, εξαιρετικά προσβλητικό, ακατάλληλο ή άσεμνο ή απειλητικό, βλασφημικό ή δυσφημιστικό για οποιοδήποτε άτομο, εάν εξαιρεθείτε από δικαστική απόφαση ή παρακάμψετε την υποχρέωση εμπιστευτικότητας, πνευματικών δικαιωμάτων, δημοσιότητας ή απορρήτου δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων
4.3 για αποστολή ή λήψη υλικού για το οποίο δεν έχετε λάβει σχετική άδεια ή / και έγκριση (από την εταιρεία ή τρίτους) ή που συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα που θα συνεπαγόταν αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε την νόμο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου
4.4 (όπως ιοί υπολογιστών, λογικές βόμβες, Δούρειοι ίπποι, σκουλήκια, καταστροφικά δεδομένα, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα).
4.5 Προκειμένου να στείλετε ή να λάβετε οποιοδήποτε υλικό είναι τεχνικά επιβλαβές (όπως ιοί υπολογιστών, λογικές βόμβες, Δούρειοι ίπποι, σκουλήκια, ταλαιπωρία, ταλαιπωρία ή περιττή αγωνία
4.6 Για παρακολούθηση ή απόπειρα παρακολούθησης οποιουδήποτε ταχυδρομείου που μεταδίδεται μέσω συστήματος τηλεπικοινωνιών
4.7 Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε ή προοριζόταν
4.8 Να διορίζεται για οποιονδήποτε δόλιο σκοπό
4.9 Για άλλες χρήσεις που δεν είναι σύμφωνες με αποδεκτές διαδικτυακές πρακτικές και πρακτικές οποιωνδήποτε συνδεδεμένων δικτύων ή
4.10 με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό να προκαλέσει σκόπιμα μίσος εναντίον οποιασδήποτε εθνικής, θρησκευτικής ή άλλης μειονότητας ή με άλλο τρόπο να επηρεάσει δυσμενώς οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ή οντότητα.

5 Απαγορευμένες χρήσεις: Οι ακόλουθες χρήσεις της Υπηρεσίας (και της Ιστοσελίδας) και των Κουπονιών απαγορεύονται ρητά και δεσμεύεστε να μην κάνετε το ίδιο (ή να επιτρέψετε σε τρίτο μέρος να προχωρήσει) με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα

1. Μεταπώληση της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε κουπονιού

2. Παροχή ψευδών δεδομένων, όπως ψευδώνυμων, διευθύνσεων και στοιχείων επικοινωνίας, καθώς και δόλια χρήση αριθμών πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών

3. Παράκαμψη συστημάτων ασφαλείας ή δικτύου εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς, σύνδεση με διακομιστή ή λογαριασμό όπου δεν έχετε ρητή εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή παραβίαση της ασφάλειας άλλων δικτύων (όπως απόδοση σάρωσης θύρας)

4. Πρόσβαση στην Υπηρεσία (ή Ιστοσελίδα) ή διάπραξη οποιασδήποτε πράξης ή επιδείνωση της υποδομής της εταιρείας με παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο

5. Εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής παρακολούθησης δικτύου που δεν θα παρακολουθεί δεδομένα

προορίζεται για εσάς

6. Αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ή άλλου διαφημιστικού υλικού σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ζητήσει τέτοιο υλικό. Απαγορεύεται ρητά η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά περιλαμβάνουν μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαφημιστικούς, διαφημιστικούς σκοπούς ή ενημερωτικές ανακοινώσεις και φυλλάδια πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Αυτά τα υλικά μπορούν να σταλούν μόνο σε όσους τα έχουν ζητήσει συγκεκριμένα. Εάν ένας παραλήπτης ζητήσει να σταματήσει να λαμβάνει τέτοιου είδους μηνύματα, δεν επιτρέπεται να στείλετε σε αυτό το άτομο περαιτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

7. δημιουργία ή προώθηση αλυσίδων γραμμάτων ή άλλων πυραμίδων οποιουδήποτε είδους ανεξάρτητα από το εάν ο παραλήπτης επιθυμεί να λάβει τέτοια μηνύματα
8. αποστολή κακόβουλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και αυτής της διαδοχικής αποστολής σε έναν χρήστη ή τοποθετήστε πολύ μεγάλο αριθμό email
9. συμπαιγνία συμμαχίας ή συναλλαγές με την εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο (που θα περιλαμβάνει συνεργασίες ή συναλλαγές που φέρεται να έρχονται τρίτες στις οποίες δεν έχετε καμία εξουσία να δεσμεύσετε το τρίτο μέρος ή που προσποιούνται ότι είναι το τρίτο)
10. χρήση της Υπηρεσίας ή του Ιστότοπου (ή οποιασδήποτε σχετικής λειτουργικότητας και των δύο) κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας
11. μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή παραποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στην κεφαλίδα του email
12. συμμετοχή σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή / και της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε Κουπονιού ή
13 συμμετέχετε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία, κατά την απόλυτη λογική μας γνώμη, περιορίζει ή εμποδίζει οποιονδήποτε πελάτη από την ορθή χρήση ή το προνόμιο να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και την Υπηρεσία.

7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διορθώσει τυχόν λάθη ή παραλείψεις το συντομότερο δυνατό μετά από μια τέτοια ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή ο Ιστότοπος δεν θα περιέχει σφάλματα (ή ότι τα Κουπόνια δεν θα περιέχουν σφάλματα) και δεν αποδέχεται ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση σφάλματος ή σφάλματος, αναφέρετε στο slimfoods@anmatto.com

2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση της Υπηρεσίας ή του Ιστότοπου από εσάς δεν θα διακοπεί και ότι τυχόν πληροφορίες (ή μηνύματα) που μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας θα διαβιβάζονται με ακρίβεια, αξιοπιστία και έγκαιρη ή καθόλου.

3. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι η Υπηρεσία ή η Ιστοσελίδα δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις σε οποιαδήποτε τεχνολογία.

4. Επίσης, ενώ θα προσπαθήσουμε να επιτρέψουμε την αδιάκοπη πρόσβαση στην Υπηρεσία και τον Ιστότοπο, η πρόσβαση στην Υπηρεσία και στον Ιστότοπο μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.

5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει, να αναστείλει ή να αφαιρέσει χωρίς ειδοποίηση για οποιαδήποτε πληροφορία ή κουπόνι ή υπηρεσία που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο ή περιστασιακά μέρος της Υπηρεσίας. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή / και στην Υπηρεσία ενδέχεται επίσης να περιορίζεται περιστασιακά στην επισκευή, συντήρηση ή δημοσίευση νέων υπηρεσιών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία θα καταβάλει προσπάθειες

· Επαναφέρετε την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λειτουργικότητα που εξαρτάται από το πρόγραμμα περιήγησης ή από τρίτους (συμπεριλαμβανομένης αλλά δεν περιορίζεται σε ροές RSS). Για την αποφυγή αμφιβολιών, η εταιρεία μπορεί επίσης να αποσύρει οποιαδήποτε πληροφορία ή κουπόνι από την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή / και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη του, μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας.

8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. Εάν εσείς (ή οποιοσδήποτε άλλος από εσάς, χρησιμοποιήσετε με την άδειά σας) τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία ή το Κουπόνι κατά παράβαση της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει τη χρήση της Υπηρεσίας ή / και του Ιστότοπου (εν μέρει ή εν μέρει όλα)

2. Εάν αναστείλετε την Υπηρεσία ή τον Ιστότοπο, η εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την επαναφορά της Υπηρεσίας ή του Ιστότοπου ή του Κουπονιού έως ότου λάβει την επιβεβαίωση από εσάς, σε μορφή που θεωρείται αποδεκτή, ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παραβίαση των όρων της παρούσας συμφωνίας.

3. Η ARTOM GRAPHICS θα συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου ή θα συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση που θα ζητήσει ή θα δώσει εντολή στην εταιρεία να αποκαλύψει την ταυτότητα ή να εντοπίσει την παράβαση της παρούσας Συμφωνίας.

4. Ανεξάρτητα από το αντίθετο στην παράγραφο 8, η Εταιρεία δικαιούται αμέσως ή οποτεδήποτε (εν όλω ή εν μέρει): (i) να αναστείλει την Υπηρεσία ή / και τον Ιστότοπο. (ii) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή / και της Ιστοσελίδας iii) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή / και της Ιστοσελίδας σε άτομα που πιστεύουν ότι συνδέονται με εσάς (με οποιονδήποτε τρόπο) ή / και iv) τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας αμέσως εάν:

5. παραβιάζετε με οποιαδήποτε παρούσα Σύμβαση

6. Η Εταιρεία έχει λόγους να υποπτεύεται ότι έχετε παραβιάσει ή δεν έχετε συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους. ή

7. Η Εταιρεία έχει λόγους να υποπτεύεται ότι ενδέχεται να έχετε διαπράξει ή έχετε διαπράξει απάτη εναντίον ή κατά φυσικού ή νομικού προσώπου.

8. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου όρου στην παρούσα παράγραφο 8, η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή.

9. Το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας δεν θα θίγει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικα μέσα που ενδέχεται να έχει η Εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση, ή δικαιώματα, υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που υπήρχαν πριν από τον διακανονισμό.

10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

11. Πρέπει να αποζημιώσετε την Εταιρεία για τυχόν απώλεια, ευθύνη ή κόστος που προκύπτει από:

9 τυχόν αξιώσεις ή διαδικασίες που ασκούνται εναντίον ή απειλούνται να προκύψουν από οποιοδήποτε άτομο λόγω:

· Τη χρήση της Υπηρεσίας ή του ιστότοπού σας

· Τη χρήση κουπονιού

· Τη χρήση της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας μέσω του κωδικού πρόσβασής σας ή

· Τυχόν παραβίαση αυτής της συμφωνίας από εσάς.

10. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Η Εταιρεία εγγυάται τα εξής:

2. ότι θα επιδείξει εύλογη φροντίδα και επιδεξιότητα στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα Συμφωνία, και

3. ότι έχει το δικαίωμα να πωλεί κουπόνια, ότι η ποιότητα των κουπονιών είναι ικανοποιητική και ότι είναι κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

4. Αυτή η παράγραφος 10 (και παράγραφος 1.4) υπερισχύει όλων των άλλων παραγράφων και εκφράζει τη συνολική ευθύνη της Εταιρείας, ως το μοναδικό και αποκλειστικό ένδικο μέσο για:

5. εκτέλεση, αδυναμία εκτέλεσης, καθυστέρηση στην εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας ή της Υπηρεσίας ή του Ιστότοπου (ή οποιουδήποτε μέρους αυτής ή αυτών) ή

6. Διαφορετικά σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή τη σύναψη ή εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας.

7. Αυτό δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για οποιοδήποτε λάθος ή βαριά αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και αποκλείει και αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τα ακόλουθα:

9. την ακρίβεια, πληρότητα, καταλληλότητα για σκοπούς ή νομιμότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών προσπελάστηκαν μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας ή του Ιστότοπου ή με άλλο τρόπο και

10. η μετάδοση ή λήψη ή μη αποστολή ή λήψη υλικού οποιουδήποτε είδους · και

11. η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο (το οποίο είναι με δική σας ευθύνη μόνο και με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη)

12. Προϊόντα κουπονιών για τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν κουπόνια από την άποψη της ποιότητας, της ασφάλειας, της χρήσης ικανοτήτων ή οποιασδήποτε άλλης πτυχής των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία πρόκειται να εξαργυρωθεί το κουπόνι).

13. Εκτός εάν προβλέπεται στην παράγραφο 10.3, αλλά με την επιφύλαξη της παραγράφου 10.6, η Εταιρεία δεν αποδέχεται και προς το παρόν αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή ζημία στην περιουσία σας (ή οποιαδήποτε άλλη

άλλο φυσικό πρόσωπο) εκτός από αυτό που προκάλεσε καθήκον της εταιρείας.

· Εκτός εάν προβλέπεται στην παράγραφο 10.3, αλλά με την επιφύλαξη των παραγράφων 10.4.3 και 10.8, η Ευθύνη της Εταιρείας για απώλεια ή ζημία στην περιουσία σας (ή άλλου προσώπου) που προκλήθηκε από την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τους υπεργολάβους ή τους πράκτορες που η πορεία εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα υπερβαίνει τα 10 Ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 10.6, η καταστροφή ή η απώλεια δεδομένων δεν θα συνιστά υλική ζημία.

· Εκτός αν ορίζεται στις παραγράφους 10.3 και 10.4.3, η Εταιρεία δεν αποδέχεται και αποκλείει με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε Ευθύνη για Παράβαση καθήκοντος εκτός από την Ευθύνη που απορρέει από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

· Εκτός αν προβλέπεται στην παράγραφο 10.3, η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

· Απώλεια εισοδήματος

· Απώλεια πραγματικών ή αναμενόμενων κερδών

· Απώλεια συμβάσεων

· Απώλεια χρημάτων

· Απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης

· Απώλεια επιχείρησης

· Απώλεια ευκαιριών

· Απώλεια καλής θέλησης

· Απώλεια φήμης

· Απώλεια ή ζημιά ή καταστροφή δεδομένων ή

· Οποιαδήποτε ζημία έμμεσης ή αποζημίωσης και τέτοια ευθύνη είτε εξαιρείται, είναι γνωστή, προβλέψιμη ή άλλως. Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι παράγραφοι 10.8.1 έως 10.8.10 ισχύουν ανεξάρτητα από τη φύση αυτών των ζημιών (άμεσες, έμμεσες, επιστρεπτέες ή άλλως).

· Εκτός αν ορίζεται στην παράγραφο 10.3, η συνολική ευθύνη της Εταιρείας σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο δεν θα υπερβαίνει συνολικά το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα ποσά: (α) 50 Ευρώ · ή (β) 110% του συνολικού ποσού που έχετε πληρώσει εντός 12 μηνών πριν από οποιαδήποτε αξίωση.

· Ο Περιορισμός Ευθύνης σύμφωνα με την παράγραφο 10.9 ισχύει σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη που αναφέρεται ρητά στο παρόν και με οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από την ακυρότητα ή την αδυναμία εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

· Σε αυτήν την παράγραφο 10:

· Ο όρος «Ευθύνη» σημαίνει ευθύνη για ή για παράβαση συμβολαίου, παράβαση δασμού, εσφαλμένη ερμηνεία, αποκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με ή προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ευθύνης που προβλέπεται ρητά βάσει της παρούσας Συμφωνίας Ή που προκύπτει από την ακυρότητα ή την παράλειψη εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας (και για τους σκοπούς του ορισμού, όλες οι αναφορές στην «παρούσα Συμφωνία» θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν οποιοδήποτε πάσο)

· Και ο όρος «παράβαση καθήκοντος» σημαίνει την παράβαση (i) οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύπτει από τους ρητούς ή σιωπηρούς όρους μιας σύμβασης για την άσκηση εύλογης φροντίδας ή ικανότητας στην εκτέλεση της σύμβασης · ​​ή (ii) οποιαδήποτε υποχρέωση άσκησης εύλογης φροντίδας ή δεξιότητα (αλλά όχι αυστηρότερο καθήκον).

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
11.1 Ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου που αποτελεί μέρος της παρούσας Συμφωνίας.

12. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1. Η εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει διαφημίσεις σε διαφορετικούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο και σε διαφορετικά σημεία κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Αυτές οι τοποθεσίες και μέρη ενδέχεται περιστασιακά να αλλάξουν. Ωστόσο, η εταιρεία θα δείχνει πάντα σαφώς ποια αγαθά και υπηρεσίες είναι διαφημίσεις (δηλ. Από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός της εταιρείας), ώστε να είναι σαφές σε εσάς ποια αγαθά και υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς.

2. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενα αγαθά και υπηρεσίες, καθώς νομίζετε ότι είναι σωστό.

3. Είναι δυνατή η παροχή διαφημίσεων εκ μέρους μας από τρίτη διαφημιστική εταιρεία.

4. Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης της εταιρείας δεν θα χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου), αλλά, εκ μέρους της εταιρείας, ο τρίτος διαφημιζόμενος ή συνεργάτης μας μπορεί να τοποθετήσει ή να αναγνωρίσει ένα μοναδικό "Cookie" στο πρόγραμμα περιήγησής σας (ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες). Αυτό το cookie δεν θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα για εσάς ή δεν θα συνδέεται με δεδομένα που σας ενδιαφέρουν. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και να μάθετε τις επιλογές σας σχετικά με την επιλογή να απαγορεύσει τη χρήση αυτών των πληροφοριών από οποιαδήποτε εταιρεία,

13. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

1. Όταν ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών και πόρους που παρέχονται από τρίτους (εφεξής «Άλλοι Ιστότοποι»), αυτοί οι Άλλοι Ιστότοποι συνδέονται μόνο με σκοπό την παροχή πληροφοριών και για την εξυπηρέτησή σας. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο Άλλοι ιστότοποι ούτε αποδέχονται ή αναλαμβάνουν ευθύνη για άλλους ιστότοπους ή για άλλους ιστότοπους ή προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων ιστότοπων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook ή το Instagram ή το SLIMFOODSONLINE.COM, ANMATTO.COM) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για κανένα απώλειες ή ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση από εσάς. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μερών που σχετίζονται με τον ιστότοπο, αναλαμβάνετε τον πλήρη και αποκλειστικό κίνδυνο της ενέργειας σας.

2. Αυτός ο ιστότοπος, www.slimfoodsonline.com, μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε τοποθεσίες Μικροσίτη και, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να το κάνει εσωτερικά ή μέσω εξωτερικών συνδέσμων.

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας, εμπορικών ονομασιών, σχεδίων (συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης και της αισθητικής και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων, είτε είναι εγγεγραμμένα είτε όχι) στον Ιστότοπο και την Υπηρεσία · με την επιφύλαξη της παραγράφου 14.4), το ενημερωτικό περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο ή προσπελάστηκε ως μέρος της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε βάση δεδομένων που διαχειριζόμαστε από εμάς και ο συνολικός σχεδιασμός, κείμενο και γραφικά του ιστότοπου, λογισμικό, φωτογραφίες, μουσική, ήχος και η επιλογή και η διάταξή τους, και οποιαδήποτε συλλογή λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των μικροεφαρμογών και των σεναρίων) θα παραμείνει ιδιοκτησία της εταιρείας (ή ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων της). Αποκλεισμός ή / και αποκλεισμός οποιουδήποτε τίτλου σε τέτοια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή απόπειρα ανάληψης δράσης. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

2. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, προβολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε στοιχείο του υλικού που αναφέρεται στην παράγραφο 14.1 ούτε επιτρέπεται η πώληση, ενοικίαση ή εκχώρηση αδειοδότησης άδεια χρήσης, τη χρήση της για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή την εκμετάλλευσή της με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της εταιρείας.

Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε οθόνη υπολογιστή, αποθήκευση αυτού του περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε διακομιστή ή άλλη συσκευή
αποθήκευση συνδεδεμένο στο δίκτυο) ή εκτύπωση αντιγράφου αυτού του περιεχομένου για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα
και οι αποκλειστικές ειδοποιήσεις ανέπαφες. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή ή διανομή ή χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου στον Ιστότοπο χωρίς την άδεια της εταιρείας.

3. Οποιαδήποτε δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της καλής θέλησης και, κατά περίπτωση, εμπορικών ονομάτων και εμπορικών σημάτων) στον ιστότοπο SLIM FOODS ONLINE και τυχόν ονόματα ανήκουν στην εταιρεία (ή στους δικαιοπάροχους της). Τα άλλα προϊόντα και ονόματα εταιρειών που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

4. Ο τίτλος, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο που αποκτά πρόσβαση μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας ανήκουν στον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή στον Έμπορο και ενδέχεται να προστατεύονται από την ισχύουσα πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο νόμο. Αυτή η Συμφωνία δεν σας παρέχει δικαιώματα σε αυτό το περιεχόμενο.

5. Οι συγγραφείς των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων στις σελίδες της Ιστοσελίδας έχουν εξασφαλίσει τα ηθικά τους δικαιώματα να αναγνωριστούν ως συγγραφείς αυτών των έργων.

6. Βάσει της παραγράφου 14.7, οποιοδήποτε υλικό μεταδίδετε ή δημοσιεύετε ή υποβάλλετε στον Ιστότοπο (ή με άλλο τρόπο στην εταιρεία) θα θεωρείται (και η εταιρεία θα το αντιμετωπίζει ως) μη εμπιστευτικό και για κοινή ή δημόσια χρήση, σύμφωνα με με τις υποχρεώσεις της βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, οποιοδήποτε μέρος αυτής της δήλωσης δεν ισχύει νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση, οτιδήποτε παρέχετε στην εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. μέσω email, Ιστότοπου ή άλλως) θα δώσει στην Εταιρεία μια μόνιμη, αμετάκλητη, μη αποκλειστική και δικαίωμα χωρίς δικαιώματα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημοσίευσης και διανομής οποιουδήποτε τέτοιου υλικού παγκοσμίως.

7. Όλα τα σχόλια, προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, σχέδια, έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) σας κοινοποιήθηκαν ή σας προσφέρθηκαν. ή (ii) απαντώντας σε προσκλήσεις της εταιρείας σχετικά με την Υπηρεσία. ή ο Ιστότοπος (σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται παραπάνω ως "Ιδέες") θα θεωρείται ιδιοκτησία και θα παραμείνει ιδιοκτησία της Εταιρείας, και με αυτόν τον τρόπο εκχωρεί, μέσω τρεχουσών και μελλοντικών εκχωρήσεων, τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις Ιδέες στην Εταιρεία Κατανοείτε και δηλώνετε ότι η εταιρεία διαθέτει τόσο εσωτερικούς πόρους όσο και άλλους εξωτερικούς πόρους που μπορούν να αναπτυχθούν ή μπορεί στο μέλλον να αναπτύξουν ιδέες ίδιες ή παρόμοιες με τις Ιδέες και ότι η εταιρεία σκοπεύει να αξιολογήσει τις Ιδέες μόνο βάσει αυτών των όρων. Σε περίπτωση που οι Ιδέες δεν υποβάλλονται εμπιστευτικά και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, ρητή ή σιωπηρή, κατά την εκτίμησή τους. Χωρίς περιορισμούς, η Εταιρεία θα έχει μόνο οποιοδήποτε γνωστό υφιστάμενο ή μελλοντικό δικαίωμα σε Ιδέες οποιουδήποτε είδους και φύσης παγκοσμίως και θα δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τις Ιδέες για οποιονδήποτε σκοπό εμπορικά ή με άλλο τρόπο χωρίς να οφείλετε οποιοδήποτε είδος και αποκατάσταση στον Προμηθευτή Ιδεών.

15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ερμηνεία: Στην παρούσα συμφωνία:

2. οι λέξεις που αναφέρονται από πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά πρόσωπα, εταιρικές σχέσεις, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε είδους και ενώσεις ή ενώσεις προσώπων ή οργανισμών που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα ·

3. Οι τίτλοι (όπως «Ερμηνεία:» στην αρχή της παραγράφου 15.1) παρέχονται μόνο για ευκολία και δεν αποτελούν μέρος ή επηρεάζουν την ερμηνεία της παραγράφου (15) «Γενικές Διατάξεις» στην αρχή αυτού παράγραφος. Συμφωνία Rondos και

4. αναφορές στο & quot; συμπεριλάβετε & quot; και & quot; χωρίς αποκλεισμούς & quot; θα γίνει κατανοητό ότι σημαίνει αντίστοιχα & quot; συμπεριλάβετε χωρίς περιορισμό & quot; και & quot; συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό & quot;

5. Αποκλεισμός σχέσης εταιρικής σχέσης / εκπροσώπησης: Οτιδήποτε στο παρόν Συμφωνητικό δεν θα θεωρείται ότι συνιστά κοινή επιχείρηση, σχέση συνεργασίας ή εκπροσώπησης μεταξύ των μερών, ούτε κανένα από τα μέρη έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να δημιουργήσει οποιαδήποτε υποχρέωση, χρέος ή κόστος ή σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών στο όνομα ή για λογαριασμό του Αναδόχου.

6. Εξαίρεση άλλων όρων: Εκτός αν ορίζεται ρητώς στην παρούσα Συμφωνία, οποιαδήποτε εγγύηση, όρος και άλλοι όροι, είτε ρητοί είτε σιωπηροί, βασίζονται ή αποκλείονται ρητά από το νόμο, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

7. Εκχώρηση: Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να εκχωρήσετε ή να χειριστείτε με άλλο τρόπο όλα ή μέρος ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή να εκχωρήσει με άλλο τρόπο όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

8. Δύναμη ώριμη: Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για παραβίαση υποχρεώσεων βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εάν εμποδίζεται ή εμποδίζεται από την εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιονδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της, όπως κεραυνός, πυρκαγιά, πλημμύρα, ακραίες καιρικές συνθήκες, απεργίες, κλειδώματα, εργασιακές διαφορές, ώριμη δύναμη, πόλεμος, εξεγέρσεις, πολιτική αναταραχή, εσκεμμένη ζημιά, ζημιά σε συστήματα τηλεπικοινωνιών ή υπολογιστών, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή ζημία που προκαλείται από αυτά τα γεγονότα)

9. Παγκόσμια συμφωνία: Η παρούσα συμφωνία (και η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας) περιέχει όλους τους συμφωνημένους όρους μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας και υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης συμφωνίας, αμοιβαίας κατανόησης ή συμφωνίας μεταξύ των μερών, είτε προφορική είτε γραπτή. Εκτός εάν ορίζεται ρητά στην παρούσα συμφωνία, δεν θα ερμηνευθεί ή υπονοείται ότι δόθηκε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση για οτιδήποτε είχε ειπωθεί ή γίνει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών πριν από την παρούσα συμφωνία. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα έχει αποζημίωση για τυχόν ψευδή δήλωση του Αντισυμβαλλομένου και στην οποία το Μέρος αυτό βασίστηκε στη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας (εκτός εάν η δήλωση αυτή έγινε με πρόθεση ή αντικείμενο, ήταν θεμελιώδες για την ικανότητα του συμβαλλόμενου να εκτελέσει το παρόν) και η μοναδική λύση που διατίθεται σε αυτό το μέρος θα ήταν για παραβίαση της σύμβασης όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Ωστόσο, η Υπηρεσία παρέχεται σε εσάς σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που δημοσιεύονται κατά καιρούς στον ιστότοπο της Εταιρείας.

10. Εξαίρεση αποποίησης ευθύνης: Καμία αποποίηση ευθύνης εκ μέρους της Εταιρείας για τυχόν παραβίαση από εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα απορριφθεί ή θα αποποιηθεί από την Εταιρεία για μελλοντικές αθετήσεις, παρόμοιας ή διαφορετικής φύσης. Η παραχώρηση χρόνου ή άλλης επιείκειας ή ανοχής εκ μέρους της εταιρείας σε εσάς δεν θα αποδεσμεύσει, θα απαλλάξει ή θα επηρεάσει με άλλο τρόπο την ευθύνη σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

11. Γνωστοποιήσεις: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα δοθούν σε κάθε μέρος θα γίνονται γραπτώς και θα παραδοθούν με το χέρι, μέσω e-mail (εκτός εάν η ειδοποίηση αποστέλλεται στην εταιρεία και συνεπάγεται νομικές διαδικασίες) θα σταλεί μέσω φαξ ή με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη σε εσάς στη διεύθυνση που καθορίσατε ή στα γραφεία μας.

12. Δικαιώματα τρίτων: Οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Συμφωνίας ισχύει εξίσου για την SLIM FOODS ONLINE, τις θυγατρικές της, οποιεσδήποτε συμμετέχουσες εταιρείες SLIM FOODS ONLINE, τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή τρίτους παρόχους περιεχομένου και αδειοδότες, και καθεμία θα έχει το δικαίωμα να επιβεβαιώσει και να επιβάλει αυτές τις διατάξεις απευθείας ή για λογαριασμό της (εκτός εάν η παρούσα συμφωνία τροποποιηθεί ή ακυρωθεί χωρίς τη συγκατάθεση αυτών των μερών). Με βάση την προηγούμενη πρόταση, κανένας όρος αυτής της Συμφωνίας δεν θα είναι εκτελεστός από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε αυτήν.

13. Διατήρηση της εξουσίας: Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 5.7, 5.8, 5.9.5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 9, 10, 14 και 15 της παρούσας συμφωνίας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις για τις οποίες δηλώνεται ρητά ότι θα διατηρήσουν τη δύναμή τους μετά τη λήξη ή τον τερματισμό του παρόντος, είτε από τη φύση τους είτε από το περιεχόμενό τους, συμπεραίνεται ότι πρέπει να διατηρήσουν την ισχύ τους μετά από μια τέτοια καταγγελία, θα διατηρήσουν την ισχύ τους μετά τη λήξη της Συμφωνία. Εάν - μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας - χρησιμοποιήσετε ξανά τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία, οι διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν τότε θα διέπουν την επαναχρησιμοποίηση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας. Εάν χρησιμοποιείτε κουπόνια που αγοράστηκαν βάσει της παρούσας Συμφωνίας,

14. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη θα θεωρείται χωριστή και, όπου είναι δυνατόν, η ισχύς και η ισχύς των άλλων διατάξεων του παρόντος δεν θα επηρεαστούν.

15. Εφαρμοστέος νόμος: Η παρούσα Συμφωνία (και οποιαδήποτε εξωσυμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και εσάς) θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, και αμφότερα τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Ιστότοπος και η Υπηρεσία ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης SLIM FOODS ONLINE LTD και υπόκειται στη διαχείρισή της. Αυτή η εταιρεία διατηρεί την έδρα της στη Λευκωσία, 12 Pentageias, Dali, Λευκωσία, 2540, Κύπρος.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας στη διεύθυνση slimfoods@anmatto.com

bottom of page